Charms direkte fra produsent

Kjøp charms direkte fra produsent til en lavere kostnad. For hvert kjøp direkte fra produsent vil 5% gå til regnskogfondet og 1% av totalsummen går til å redusere fattigdom/nød i verden.